Dokumenty

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtová opatření

nebylo přijato


Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Ivančice

Plán zimní údržby místních komunikací na zimní období 2018/2019 byl schválen radou města dne 24. 10. 2018 usnesením č. 09/R33.
Naleznete jej na webových stránkách zřizovatele, kde je k dispozici ke stažení.


Informace o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů