Technické služby města Ivančice

SVOZ ODPADU KOLEM VELIKONOC:
– pátek 7. dubna – bude proveden svoz plastů a bioodpadu dle harmonogramu
– pondělí 10. dubna – nebude prováděn svoz, resp. bude proveden v úterý 11. dubna
– úterý 11. dubna – bude proveden svoz odpadu dle harmonogramu a náhradní svoz odpadu za pondělí

Příspěvková organizace Technické služby města Ivančice byla zřízena za účelem vykonávání následujících činností:

  • úklid města
  • provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení
  • péče o zeleň města
  • oprava a údržba komunikací (včetně zimní)
  • oprava a údržba majetku města
  • údržba veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně

Pod organizaci spadá i zajištění provozu ivančického Sběrného střediska odpadů (odpadní dvůr) a svoz komunálního odpadu na území města.