Technické služby města Ivančice, poskytnou občanům města posypovou sůl na chodníky.

Odběr možný v pracovní dny od 8 do 9 hod. a od 13 do 14 hod.

Místo výdeje: dvůr technických služeb ul. Kounická (mezi betonárkou a odpadním dvorem)


Příspěvková organizace Technické služby města Ivančice byla zřízena za účelem vykonávání následujících činností:

  • úklid města
  • provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení
  • péče o zeleň města
  • oprava a údržba komunikací (včetně zimní)
  • oprava a údržba majetku města
  • údržba veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně

Pod organizaci spadá i zajištění provozu ivančického Sběrného střediska odpadů („odpadní dvůr“).