PROVOZNÍ DOBA
LETNÍ ČAS
ZIMNÍ ČAS
(cca. duben – říjen)
(cca. listopad – březen)
PONDĚLÍ
16:00 – 19:00
14:00 – 17:00
ÚTERÝ
ZAVŘENO
STŘEDA
16:00 – 19:00
14:00 – 17:00
ČTVRTEK
16:00 – 19:00
14:00 – 17:00
PÁTEK
16:00 – 19:00
14:00 – 17:00
SOBOTA
09:00 – 13:00
09:00 – 13:00
NEDĚLE + státní svátky
ZAVŘENO
Kontakt na správce odpadního dvora: 601 360 011

Pro zabezpečení evidence přejímaného odpadu na odpadním dvoře, dle zákona č. 541/2020, v platném znění, přebírá obsluha veškerý odpad až po předložení ID karty – vystavuje TSmI, viz. Nařízení ředitele 2/2024 ze dne 02.01.2024 (PDF).

Dle platné obecně závazné vyhlášky města Ivančice „Stanovení obecního systému odpadového hospodářství“ (OZV) je uložení stavebního odpadu (suť) na odpadním dvoře možné pouze v množství maximálně 350 kg na číslo popisné (nebo evidenční, popř. bytovou jednotku) a rok.

Aby občan mohl případně odevzdat i množství stavebního odpadu nad uvedený limit, je toto umožněno, ale zpoplatněno – kalkulovaná cena je 1,50 Kč za každý 1 kg dle kalkulace v Nařízení ředitele 1/2024 ze dne 02.01.2024 (PDF).

mapa umístění odpadního dvora

Zpětně odebírané výrobky

Elektrozařízení: ano
Baterie: ano

Odebírané odpady

Biologický odpad: ano
Nápojový kartón: ano
Kov: ano
Dřevo: ano
Papír: ano
Plast: ano
Pneumatiky: ano
Sklo: ano
Velkoobjemový odpad: ano
Nebezpečný odpad: ano – dle specifikace níže

Odběr odpadů na sběrném dvoře od občanů – Technické služby města Ivančice

kódnázevkategorie
20103Odpad rostlinných pletivO
30105Piliny, hobliny, odřezkyO
60404Odpady obsahující rtuťN
80111Odpadní barvy a lakyN
120121Upotřebené brusné nástroje,..O
130206Syntetické, motorové, převod.,.. olejeN
130208Jiné motorové, převodové, maz.ol.N
150101Papírové, lepenkové obalyO
150102Plastové obalyO/N
150104Kovové obalyO/N
150105Kompozitní obalyO
150106Směsné obalyO
150107Skleněné obalyO
150109Textilní obaly,O
150110Obaly obsahující zbytky nebezp. látek nebo obaly těmito látkami znečištěnéN
150202Abs. činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů)N
150203Abs. činidla, filtrační mat., čisticí tkaniny a ochr. oděvyO
160107Olejové filtryN
160113Brzdové kapalinyN
160114Nemrznoucí kapalinyN
160119PlastyO
160120SkloO
170101BetonO
170102CihlyO
170103Tašky a keramické výrobkyO
170107Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuv.O
170202SkloO
170203PlastyO
170302Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301O
170605Stavební materiály obsahující azbest - neodebíráme!!N
170904Sm. stav. a dem. odp. neuv. pod čísly 170901, 170902 a 170903O
Stavební odpady obsahující kovové částiO
190810Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuv. pod číslem 190809N
200101Papír a papírová lepenka, schopná recyklaceO
200102SkloO
200110OděvyO
200111Textilní materiályO
200113RozpouštědlaN
200114KyselinyN
200115ZásadyN
200117FotochemikálieN
200119PesticidyN
200121Zářivky a jiný odpad obsahující rtuťN
200123Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíkyN
200126Olej a tukN
200127Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezp. látkyN
200132Jiná nepoužitelná léčivaN
200135Vyřaz. elektrické a elektr. zař. obsahující nebez. l., nekompletníN
200136Vyřazené elektronické a elektr. zařízení, nekompl.O
200138Dřevo neuvedené pod číslem 200137O
200139PlastyN/O
200139PlastyO
200140KovyN/O
200201Biologicky rozložitelný odpadO
200301Směsný komunální odpadO
200307Objemný odpadO
200307Celý nábytekO
N – nebezpečný odpad
O – ostatní odpad bez škodlivých vlastností

 

Přejít nahoru