Příspěvková organizace Technické služby města Ivančice byla zřízena za účelem vykonávání následujících činností:

  • úklid města
  • provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení
  • péče o zeleň města
  • oprava a údržba komunikací (včetně zimní)
  • oprava a údržba majetku města
  • údržba veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně

Pod organizaci spadá i zajištění provozu ivančického Sběrného střediska odpadů (odpadní dvůr) a svoz tříděného a komunálního odpadu na území města.

*

Přejít nahoru