Úřední deska

    Momentálně není zveřejněn na úřední desce žádný dokument

» Vydané předpisy


» Informace o povinném subjektu dle zákona 106/99 Sb.[odkaz]


» Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

» Rozpočtová opatření

  • nebylo přijato

» Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Ivančice

Plán zimní údržby místních komunikací na zimní období byl schválen radou města.
Naleznete jej na webových stránkách města (zřizovatele), kde je k dispozici ke stažení.


» Harmonogram svozu komunálního odpadu

Od 1. ledna 2022 TSMI provádí svoz komunálního odpadu v Ivančicích.
Naleznete jej na webových stránkách města (zřizovatele).


» Profil zadavatele
(pro zakázky dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)


» Registr smluv
(dle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv)


» Informace o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů


Přejít nahoru